Size MM 8,0X 6,0


     

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 BO


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 BO
SWAROVSKI CRYSTALS ze srebra próby 925

From: 1,30 € / 0.800g (2 pcs)

63 packmittel verfügbar

Ring Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 UNIVERSAL RING


Ring Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 UNIVERSAL RING
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próby 925

From: 2,97 € / 2.050g (1 pcs)

17 packmittel verfügbar

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 KLS CON1


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 KLS CON1
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próby 925

From: 1,20 € / 0.620g (2 pcs)

58 packmittel verfügbar

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 KRP


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 KRP
SWAROVSKI CRYSTALS ze srebra próby 925

From: 0,89 € / 0.570g (1 pcs)

169 packmittel verfügbar

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 BA1


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 BA1
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próby 925

From: 3,41 € / 2.040g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 CON2


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 CON2
SWAROVSKI CRYSTALS srebro 925

From: 1,06 € / 0.580g (2 pcs)

164 packmittel verfügbar

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 CON1


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 CON1
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próby 925

From: 0,84 € / 0.480g (2 pcs)

149 packmittel verfügbar

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 KLS


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 KLS
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próby 925

From: 0,90 € / 0.520g (2 pcs)

125 packmittel verfügbar