For Swarovski Crystals 4122     

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 BO


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 BO
NEW
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próby 925

From: 1,29 € / 0.800g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ring Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 UNIVERSAL RING


Ring Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 UNIVERSAL RING
NEW
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próba 925

From: 3,01 € / 2.100g (1 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 KLS CON1


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 KLS CON1
NEW
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próba 925

From: 1,35 € / 0.700g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 KRP


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 KRP
NEW
SWAROVSKI CRYSTALS srebro 925

From: 0,89 € / 0.570g (1 pcs)

169 packmittel verfügbar

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 BA1


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 BA1
NEW
SWAROVSKI CRYSTALS srebro 925

From: 3,39 € / 2.040g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 CON2


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 CON2
NEW
SWAROVSKI CRYSTALS ze srebra próby 925

From: 1,05 € / 0.580g (2 pcs)

168 packmittel verfügbar

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 CON1


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 CON1
NEW
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próby 925

From: 0,83 € / 0.480g (2 pcs)

158 packmittel verfügbar

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 8,00 KLS


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM  8,00 KLS
SWAROVSKI CRYSTALS ze srebra próby 925

From: 0,89 € / 0.520g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Armband Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 SBR


Armband Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 SBR
SWAROVSKI CRYSTALS ze srebra próby 925

From: 6,96 € / 5.600g (1 pcs)

1 packmittel verfügbar

Anhänger Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 CON 2 ver.2


Anhänger Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 CON 2 ver.2
SWAROVSKI CRYSTALS srebro 925

From: 1,15 € / 0.800g (1 pcs)

Sent in 5-20 working days

Anhänger Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 CUFFLINK


Anhänger Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 CUFFLINK
SWAROVSKI CRYSTALS srebro 925

From: 7,62 € / 4.980g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ring Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 RING


Ring Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 RING
SWAROVSKI CRYSTALS ze srebra próby 925

From: 3,05 € / 2.450g (1 pcs)

34 packmittel verfügbar

Ring Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 DOUBLE RING


Ring Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 DOUBLE RING
SWAROVSKI CRYSTALS srebro 925

From: 3,98 € / 3.160g (1 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Anhänger Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 KR


Anhänger Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 KR
SWAROVSKI CRYSTALS srebro 925

From: 3,08 € / 2.100g (2 pcs)

18 packmittel verfügbar

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 BA


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 BA
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próby 925

From: 4,50 € / 2.880g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 BO


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 BO
SWAROVSKI CRYSTALS srebro 925

From: 2,33 € / 1.740g (2 pcs)

5 packmittel verfügbar

Anhänger Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 CON 2


Anhänger Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 CON 2
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próby 925

From: 1,11 € / 0.770g (1 pcs)

11 packmittel verfügbar

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 KLS CON 1


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 KLS CON 1
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próby 925

From: 2,26 € / 1.580g (2 pcs)

40 packmittel verfügbar

Anhänger Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 CON 1


Anhänger Swarovski Rivoli Oval Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 CON 1
SWAROVSKI CRYSTALS srebro 925

From: 0,97 € / 0.730g (1 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 KLS


OKSV 4470, 4320, 1122 PE 2
SWAROVSKI CRYSTALS srebro próby 925

From: 1,96 € / 1.460g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen