Size 14,0x10,00 mm


     

OKSV 4320 MM 14 UNIVERSAL RING


OKSV 4320 MM 14 UNIVERSAL RING
NEW
srebro próby 925

From: 2,98 € / 2.420g (1 pcs)


10 packmittel verfügbar

OKSV 4320 MM 14 CON 1


OKSV 4320 MM 14 CON 1
srebro próba 925

From: 0,74 € / 0.580g (1 pcs)


Verfügbar in vielfachen Mengen

OKSV 4320 MM 14x2 double ring ver.1


OKSV 4320 MM 14x2 double ring ver.1
srebro próby 925

From: 3,99 € / 3.050g (1 pcs)


11 packmittel verfügbar

OKSV 4320 MM 14 KLS


OKSV 4320 MM 14 KLS
srebro 925

From: 1,43 € / 1.120g (2 pcs)


63 packmittel verfügbar

OKSV 4320 MM 14 BR+SL2


OKSV 4320 MM 14 BR+SL2
srebro próby 925

From: 4,93 € / 3.150g (1 pcs)


Verfügbar in vielfachen Mengen

OKSV 4320 MM 14 CON 2


OKSV 4320 MM 14 CON 2
srebro 925

From: 0,90 € / 0.630g (1 pcs)


Verfügbar in vielfachen Mengen

OKSV 4320 MM 14 BAR1


OKSV 4320 MM 14 BAR1
srebro próba 925

From: 4,12 € / 1.560g (2 pcs)


23 packmittel verfügbar

Ohrringe base Swarovski Fancy Stones, OOKSV 4320 MM 14 BA


OKSV 4320 MM 14 CON 1
SWAROVSKI CRYSTALS srebro 925

From: 3,55 € / 2.700g (2 pcs)


Verfügbar in vielfachen Mengen

OKSV 4320 MM 14 KLSB + CPLD 1,2


OKSV 4320 MM 14 KLSB + CPLD 1,0
srebro próby 925

From: 3,68 € / 2.560g (2 pcs)


13 packmittel verfügbar