Rebranding Silvexcraft - Wir ändern unser Image für Sie
Zeigen Ausblenden
Sklep Silvexcraft

Wir ändern unser Image für Sie

Sehr geehrte Kunden! Aufgrund der dynamischen Entwicklung unseres Unternehmens haben wir uns entschlossen, das Image unserer Marke Silvexcraft aufzufrischen.

Die Sorge um Professionalität ist zu einem Schritt in Richtung weiterer Veränderungen geworden. Wir laden Sie ein, die Details zu lesen.

Weiterlesen

Sklep Silvexcraft


Tytuł projektu: Wdrożenie strategii wzorniczej Silvexcraft Sp. z o.o. Sp.k. mającej na celu wzrost konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim
Okres realizacji projektu: 1.09.2021 – 28.02.2023


Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, a następnie wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w postaci półfabrykatów jubilerskich oraz kolekcji biżuterii charakteryzujących się nowymi cechami wzorniczymi.

Cel projektu: rozwój marki Silvexcraft oraz budowa jej trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie nowych produktów rynkowych będących efektem podjętych działań wzorniczych.


Planowane efekty projektu to:

  1. Zdefiniowanie roli wzornictwa w rozwoju wnioskodawcy i ukierunkowanie działań na realizację strategicznych celów firmy.
  2. Stworzenie nowych designerskich produktów odpowiadających tożsamości przedsiębiorstwa oraz środowisku jego funkcjonowania.
  3. Wzrost sprzedaży produktów i zwiększenie przychodów Spółki.
  4. Pozyskanie nowych klientów i rynków zbytu.

Długoterminowym efektem projektu będzie nawiązanie trwałej współpracy z ekspertami w zakresie wzornictwa i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.


Wartość projektu: 3 799 094,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 560 820,00 PLN


Projekt „Wdrożenie strategii wzorniczej Silvexcraft Sp. z o.o. Sp.k. mającej na celu wzrost konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0016/21-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap