Ohrhaken


     

Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 BO


Ohrringe Swarovski Basis Silber, OKSV 4122 MM 14,0 BO
NEW
SWAROVSKI CRYSTALS srebro 925

From: 2,45 € / 1.800g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken haken ohrringe - BO 61


Ohrhaken haken ohrringe - BO 61
NEW
srebro próby 925

From: 1,19 € / 0.680g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken für Swarovski kristalle, silber 925, BO 45


Ohrhaken haken ohrringe - BO 45
SWAROVSKI CRYSTALS srebro 925

From: 1,00 € / 0.760g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrhaken für Swarovski kristalle, silber 925, BO 38


Ohrhaken haken ohrringe - BO 38
SWAROVSKI CRYSTALS ze srebra próby 925

From: 1,48 € / 1.220g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken haken ohrringe - BO 3 V3 Super Light


Ohrhaken haken ohrringe - BO  3 V3 Super Light
srebro próba 925

From: 0,62 € / 0.520g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrhaken offnen - BO 33


BO 33
srebro próby 925

From: 0,67 € / 0.556g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrhaken offnen - BO 14


Ohrhaken offnen - BO 14
srebro próby 925

From: 0,61 € / 0.550g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrhaken, silber 925, BZ 3


BZ 3
srebro próby 925

From: 0,78 € / 0.736g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

BO 47 ver. 1 S


BO 47 ver. 1 S
srebro próba 925

From: 0,97 € / 0.800g (2 pcs)

71 packmittel verfügbar

Ohrhaken haken ohrringe - BO 32


BO 32
srebro 925

From: 1,06 € / 0.884g (4 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

BZ 7


BZ 7
ze srebra próby 925

From: 0,80 € / 0.840g (4 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrhaken haken ohrringe BO 1 SKS


BO  1 SKS
srebro 925

From: 1,12 € / 0.700g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrhaken offnen - BO 1


Ohrhaken offnen - BO  1
ze srebra próby 925

From: 0,59 € / 0.562g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken offnen - KSV 9


Ohrhaken offnen - KSV  9
srebro 925

From: 1,72 € / 1.360g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhänger draht - BZ 10


BZ 10
srebro próby 925

From: 1,22 € / 0.900g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrhaken offnen - BO 3


Ohrhaken offnen - BO  3
ze srebra próby 925

From: 0,81 € / 0.762g (2 pcs)

125 packmittel verfügbar

Ohrhaken haken ohrringe - BO 3 V4 Super Light


BO  3 V4 Super Light
srebro próba 925

From: 1,10 € / 0.920g (4 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken haken ohrringe - BO 36


Ohrhaken haken ohrringe - BO 36
srebro próba 925

From: 1,63 € / 1.240g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrhaken haken ohrringe BO 58


BO 58
ze srebra próby 925

From: 0,86 € / 0.540g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken klapp - BO 47 ver. 2 S


BO 47 ver. 2 S
srebro próba 925

From: 1,05 € / 0.800g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken haken ohrringe - BO 40


Ohrhaken haken ohrringe - BO 40
ze srebra próby 925

From: 0,87 € / 0.840g (4 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken - BZ 11


BZ 11
srebro 925

From: 0,64 € / 0.600g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Earrings hooks - BRY 2


BRY 2
srebro próba 925

From: 0,62 € / 0.620g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken haken ohrringe - BO 27


Ohrhaken haken ohrringe - BO 27
srebro 925

From: 1,74 € / 1.400g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

BZ 9


BZ 9
srebro 925

From: 1,16 € / 1.140g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken haken ohrringe - BO 43


Ohrhaken haken ohrringe - BO 43
srebro próby 925

From: 0,66 € / 0.620g (2 pcs)

64 packmittel verfügbar

Ohrhaken haken ohrringe - BO 35


BO 35
srebro 925

From: 1,58 € / 1.300g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

BRY 2 (6228 MM 10)


BRY 2 (6228 MM 10)
ze srebra próby 925

From: 0,65 € / 0.646g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

BO 47 ver. 2 L


BO 47 ver. 2 L
srebro 925

From: 1,41 € / 1.160g (2 pcs)

19 packmittel verfügbar

Ohrhaken haken ohrringe - BO 60


Ohrhaken haken ohrringe - BO 60
srebro próba 925

From: 1,87 € / 1.540g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

BO 59


BO 54
ze srebra próby 925

From: 1,65 € / 1.360g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

BO 20


BO 20
ze srebra próby 925

From: 0,57 € / 0.628g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

BO 55


BO 55
srebro próba 925

From: 0,82 € / 0.624g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken offnen - BO 7


Ohrhaken offnen - BO  7
srebro próby 925

From: 0,64 € / 0.600g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken haken ohrringe Engelsflügel ODL-00093


Ohrhaken haken ohrringe Engelsflügel  ODL-00093
ze srebra próby 925

From: 1,03 € / 0.780g (2 pcs)

Sent in 5-20 working days

Ohrhaken haken ohrringe - BO 6


Ohrhaken haken ohrringe - BO 6
srebro 925

From: 2,01 € / 1.500g (2 pcs)

2 packmittel verfügbar

Ohrhaken haken ohrringe - BO 3 V2


Ohrhaken offnen - BO  3 V2
srebro 925

From: 0,84 € / 0.786g (2 pcs)

88 packmittel verfügbar

Ohrhaken haken ohrringe - BO 62


Ohrhaken haken ohrringe - BO 62
srebro próby 925

From: 1,10 € / 0.840g (2 pcs)

34 packmittel verfügbar

OKSV 4470 12 MM BZ ver.3 A


OKSV 4470 12 MM BZ ver.3 A
srebro próby 925

From: 2,18 € / 1.600g (2 pcs)

Verfügbar in vielfachen Mengen

Ohrhaken offnen - BO 4


BO  4
srebro 925

From: 0,79 € / 0.736g (2 pcs)

31 packmittel verfügbar